— Hlídání —Hodilo by se Vám dopoledne pracovat? 

Nebo si jen vyrazit projížďkou na koni z nedalekého ranče?


S dětmi pracujeme přes 25 let. Naše školky jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Tradici soukromých školek ProFamily a jeslí ProJesle se snažíme přenést do našeho hotelu TOP, kde nabízíme i hlídání dětí s programem - keramická dílnička, pobyt na zahradě, cvičení s dětmi, zpívání, tancování nebo jen procházka. 

Můžeme pro Vás zajistit individuálního lyžařského instruktora a zapůjčení lyžařského vybavení.


Něco o nás:

školky: www.profamily.cz

jesle: www.projesle.cz